7 innovatiefases

Het Inclusive Fieldlab werkt volgens
zeven innovatiefases

Deze zeven innovatiefases van Sociale Innovatieplatform Nesta heeft het Inclusive Fieldlab uit praktisch oogpunt verkleind tot drie fases: verkenning, testen en implementatie.

Verkenning

Tijdens de verkenningsfase worden allerlei ideeën voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geanalyseerd. Denk aan een slimme bril (Google Glass) of een vertaalapparaat voor mensen met een taalbarrière (Travis the Translator). Uit deze ideeën worden de meest praktisch toepasbare gefilterd door het Inclusive Fieldlab Team van Amfors. Zij gaan op nader onderzoek uit bij organisaties die al gebruik maken van een soortgelijk idee, kennisinstellingen die onderzoek doen in dit veld en leveranciers die dit idee op de markt aanbieden. Zo is dit bijvoorbeeld gegaan bij het project Exoskelet, waarbij leverancier Laevo is aangesloten en wordt overlegd met onderzoekers van TNO Leiden. Vervolgens worden intensieve gesprekken gevoerd met deze kennispartners en kan uiteindelijk een testproject worden gedefinieerd.
 

Testen

 

Tijdens de testfase worden concrete ideeën getest bij een kleine groep (5 - 10) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of hun begeleiders. Kennisinstellingen worden aangesloten om mee te helpen met het observeren en duiden van deze testen. Het doel van de testfase is om een eerste rapportage met de ‘business case’ te presenteren rondom het nieuwe project. Deze business case is kwalitatief onderbouwd met observaties uit de testen en hoeft nog niet financieel volledig uit te komen (hoewel dit wel de voorkeur heeft). Een voorbeeld hiervan is de Pilot met de Smart Beamer die Amfors samen met TNO heeft uitgevoerd in het begin van 2018, waarbij ook een eerste business case is bepaald.
 

Implementatie


De laatste fase is de implementatie van het project in de praktijk. Hierbij worden de conclusies en lessen uit de testfase meegenomen voor een project op grotere schaal met meer werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gedurende de implementatie blijf ‘continu verbeteren’ en het delen van kennis met partners van het Inclusive Fieldlab uiteraard belangrijk. Een voorbeeld hiervan is de Collaborative Robot, die wordt geïmplementeerd binnen het metaalbedrijf van Amfors, genaamd Metafors. Hierbij staat continu verbeteren centraal en de toegevoegde waarde van de 'Cobot' wordt daardoor steeds hoger.


Ten slotte is gedurende het gehele proces kennisdeling erg belangrijk om ervaringen te delen en bespreken met partners van het Inclusive Fieldlab. 

Neem contact met ons op via:

info@amfors.nl // 033-4224900

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon