Robotisering en digitale technologie bieden

 

juist nieuwe mogelijkheden

Amfors Inclusive Fieldlab

Het Amfors Inclusive Fiedlab is een initiatief van Amfors, het sociaal werkbedrijf van de regio Amersfoort. Samen met onze 1100+ medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken wij aan inclusieve innovatie. 


In het Inclusive Fieldlab ontwikkelen en passen wij nieuwe technologieën en sociale innovaties toe die bijdragen aan een betere aansluiting tot de reguliere arbeidsmarkt voor mensen die hier een afstand tot hebben. Deze methodes, technologieën en implementatieprocedures testen en valideren wij. Dit doen we zelf of samen met aangesloten partners. De bijzondere doelgroep maakt dat er voor elke persoon een passende oplossing nodig is. 

Het Inclusive Fieldlab heeft enkele kernactiviteiten:

  • Kennisontwikkeling, vaak in samenwerking met onze partners.

  • Capaciteiten ontwikkeling bij medewerkers en hun begeleiders

  • Kennisdeling en advies op het gebied van inclusieve innovatie. 

'Het doel: een betere aansluiting

                        tot de reguliere arbeidsmarkt.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goed voorbeeld van inclusieve technologie is onze smart beamer. De smart beamer is een Operator Support System (OSS) waarin verschillende technologieën worden gecombineerd. Een smartbeamer projecteert werkinstructies op de werkplek, dit noem je Augmented Reality (AR) . Medewerkers waarvoor leren, onthouden of foutloos taken uitvoeren een uitdaging is, hebben veel baat bij dit handige hulpmiddel. Zo kunnen zij complexere assemblagetaken uitvoeren. De smart beamer leidt de medewerkers stap voor stap door het assemblageproces en corrigeert bij fouten. Op deze wijze worden de mogelijkheden voor mensen met een cognitieve beperking aanzienlijk vergroot. Hierdoor ervaren gebruikers een grotere mate van zelfstandigheid, en neemt hun autonomie op de werkplek toe. Het  Operator Support System is bij uitstek geschikt om deze doelgroep ervaring op te laten doen op het gebied van digitalisering en robotisering. Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van zowel werk als medewerker. Dit resulteert uiteindelijk in betere kansen op de reguliere arbeidsmarkt. 

 

Wij onderscheiden een aantal kernfactoren waar deze innovaties toe leiden:

    Grotere zelfstandigheid in werk
•    Meer persoonlijke voldoening door werk 
•    Aanleren van nieuwe vaardigheden en kennis

EXOSKELET

Amfors Groep

Amfors is de sociale werkvoorziening voor de regio Amersfoort. Amfors biedt werk aan ruim 1100 Sw-medewerkers. Dat zijn mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Wij stimuleren en ondersteunen de ontwikkeling van onze medewerkers zo, dat zij op de reguliere arbeidsmarkt of bij één van onze businessunits (groen, schoonmaak, inpakken, metaalbewerking en assemblage) kunnen werken naar het beste van hun vermogen.


Onze medewerkers hebben elk hun eigen verhaal. Het leveren van maatwerk is daarom essentieel bij onze mensen. Wil je hier meer over weten? 


>>   Lees hier meer

In het Nieuws

Partners

Wat als wij gaan samenwerken met robots?

Met robots en exoskeletten naar een inclusieve arbeidsmarkt

Amfors is uiteindelijk onmisbaar

 Nieuwe techniek: de robot helpt

Neem contact met ons op via:

info@amfors.nl // 033-4224900

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon