Inclusieve Innovatie

Robotisering en digitale technologie veranderen ons werklandschap.

Als Inclusive Fieldlab kiezen wij om technologische vooruitgang als mogelijkheid te zien, en niet als bedreiging. Wij brengen onze medewerkers in aanraking met nieuwe technologieën, en ontwikkelen nieuwe methodieken om hun leerpotentieel te vergroten. Zo geloven wij, creëer je veerkrachtigere medewerkers. Door nieuwsgierigheid en leergierigheid aan te wakkeren, en waar mogelijk flexibiliteit te vergroten.  

 

'Robotisering, digitale technologie en sociale         innovaties veranderen ons werklandschap.'

Het Inclusive Fieldlab werkt volgens
zeven innovatiefases

In het Inclusive Fieldlab volgen wij deels het gedachtegoed van het succesvolle Sociale Innovatieplatform Nesta. Zij omschrijven een innovatieproces in 7 stappen. heeft het Inclusive Fieldlab uit praktisch oogpunt verkleind tot drie fases: verkenning, testen en implementatie.  In het Inclusive Fieldlab volgen wij deels het gedachtegoed van het succesvolle Sociale Innovatieplatform Nesta. Zij omschrijven een innovatieproces in 7 stappen. heeft het Inclusive Fieldlab uit praktisch oogpunt verkleind tot drie fases: verkenning, testen en implementatie.  

Verkenning

Tijdens de verkenningsfase analyseren wij ideeën met potentie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan een slimme bril (Google Glasses) of een digitale tolk (Travis the Translator). Uit deze ideeën filteren wij de meest toepasbare, om vervolgens op onderzoek uit te gaan bij organisaties die gebruik maken van soortgelijke producten en kennisinstellingen die onderzoek doen hiernaar. Een voorbeeld hiervan is het project exoskelet, waarbij leverancier Laevo is aangesloten en wordt overlegd met onderzoekers van TNO Leiden. Na dit onderzoek kan uiteindelijk een pilot  worden gedefinieerd.


Testen


In deze fase testen wij concrete ideeën bij een kleine groep (5 - 10) van onze medewerkers enhun begeleiders. Regelmatig haken wij in deze fase een kennisinstelling aan voor observaties en hun expertise in het duiden van bevindingen. Het doel van de testfase is om een eerste rapportage met de business case te presenteren rondom het nieuwe project. Deze business case is kwalitatief onderbouwd met observaties uit de test en geeft inzicht in zowel financiële als sociaal maatschappelijke kosten en baten. Een voorbeeld hiervan is de Pilot met de Smart Beamer die Amfors samen met TNO heeft uitgevoerd in het begin van 2018, waarbij ook een eerste business case is geformuleerd.


Implementatie


De laatste fase is de implementatie van het project. Wij nemen conclusies en lessen uit de testfase mee in een plan om het project  vaak op grotere schaal en met meer werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt uit te voeren. Ook tijdens de implementatiefase is continu aandacht voor verbetering en kennisdeling. Een voorbeeld hiervan is de Collaborative Robot (Cobot), die wordt geïmplementeerd binnen het metaalbedrijf van Amfors. Door continue ontwikkeling stijgt de toegevoegde waarde van de Cobot iedere dag .

Neem contact met ons op via:

info@amfors.nl // 033-4224900

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon