Evidence-based Coachen

Omschrijving: Een standaard voor ontwikkelingsgerichte coaching voor leidinggevenden op de werkvloer.

 

Soort: Sociale innovatie in Management & Organisatie

Toelichting: Leidinggevenden bij Amfors hebben een essentiële rol in het ontwikkelen van hun medewerkers naar zo regulier mogelijk werk. Binnen Amfors is behoefte aan een uniforme begeleidingsstandaard voor ontwikkelingsgericht leidinggeven. Het programma Evidence-based Coachen op de Werkplek heeft als doel om standaarden te ontwikkelen voor een coachende vorm van begeleiding. Enerzijds om  deze te verankeren binnen Amfors en anderzijds om de standaard te delen met betrokken gemeentelijke diensten en collega Sw-bedrijven. De standaard zal worden gevormd aan de hand van Evidence-Based Practice. Hierbij zijn drie vormen van kennis bepalend:

  • Wetenschappelijk onderzoek;

  • Ervaring van professionals uit de praktijk;

  • Ervaringen van medewerkers/cliënten.

Hiermee bieden wij leidinggevenden het juiste gereedschap om onze medewerkers nog meer te laten groeien.

 

Ontwikkelfase: Verkenning. Op dit moment wordt een plan van aanpak geschreven voor dit programma, waar begin 2019 een go/no-go voor komt. Bij een go start de volgende fase, welke anderhalf jaar zal duren. De totale looptijd is dan twee jaar.

ContactpersoonJoris Ebben​

 

Partners: Adviesbureau ZINZIZ en financiering door ZonMw

Neem contact met ons op via:

info@amfors.nl // 033-4224900

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon