Taalakkoord

Omschrijving: Het Taalakkoord verbindt werkgevers die zich inzetten om de taal van hun medewerkers te verbeteren.

Soort: Sociale innovatie in regionale samenwerking

Ontwikkelfase: Implementatie in regio Amersfoort

Toelichting: In 2018 worden “best practices” gedefiniëerd en staat het opbouwen van gezamenlijke deskundigheid over het leren op de werkvloer centraal. Amfors zet hierbij voort dat zij haar medewerkers ruimte geeft om onder werktijd naar taallessen, lessen lezen en schrijven en lessen basis- digitale vaardigheden te gaan. In 2018 zet Amfors opgeleide taalambassadeurs in om taalontwikkeling op de afdelingen meer onder de aandacht te brengen en vanuit de taallessen het ontwikkelen in taal verder te borgen.

 

Ontstaan: Amfors is al jaren actief in taalontwikkeling en heeft zo initiatief genomen om deel te nemen aan het Taalakkoord.

Contactpersoon: Ingeborg Koppenol

Neem contact met ons op via:

info@amfors.nl // 033-4224900

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon